Joomla!(TM) is the trademark of Open Source Matters, Inc in the United States and other countries. The Joomla! name used on this site, is used under a limited license granted by Open Source Matters. This site is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project.


Ondanks de constante zorg en aandacht die Chill Creations aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.joomlavirtuemartideal.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chill Creations (ook niet via een eigen netwerk).

Chill Creations kan er niet voor instaan dat de informatie op www.joomlavirtuemartideal.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Chill Creations sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.joomlavirtuemartideal.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.joomlavirtuemartideal.nl te kunnen raadplegen.


Wanneer de bezoeker van www.joomlavirtuemartideal.nl ccNewsletter download, of cciDEAL bestelt, legt de website Joomla! Virtuemart iDEAL.nl namens Chill Creations voor administratieve doeleinden gegevens van die bezoekers vast. Daarnaast legt Chill Creations gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van Chill Creations en andere zorgvuldig geselecteerde adverteerders.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Voor de uitvoering van deze activiteiten is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten, prospects en bezoekers van de websites van groot belang. De persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Op de sites van Chill Creations treft u een aantal links aan naar andere websites. Chill Creations kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, nieuwe producten en diensten van Chill Creations, kunt u uw gegevens daartegen laten blokkeren. Ook kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken. In ieder verzonden nieuwsbrief van Chill Ceations of Joomla! Virtuemart iDEAL treft u daarvoor een uitschrijvingslink/unsubscribe link aan.

Deze website is een initiatief van
Chill Creations Joomla! Extensies

Ontvang updates over iDEAL, Joomla webwinkels en meer!

Webwinkel bouwen met Joomla! maar geen idee hoe je moet beginnen?

 

Al een extensie op het oog en je wilt direct beginnen?